Administracinė informacija ir dokumentai

 

VšĮ Kėdainių ligoninės elgesio kodeksą rasite (čia)

 

VšĮ Kėdainių ligoninės 2019 m. – 2023 m. veiklos strategiją rasite (čia)

 

VšĮ Kėdainių ligoninės Lokalių teisės aktų ir informacijos skelbimo perdavimo saugojimo tvarką rasite (čia).

 

VšĮ Kėdainių ligoninės lygių galimybių politikos įgyvendinimo tvarkos aprašą rasite (čia).

 

Vidaus tvarkos taisykles rasite (čia)