Viešieji pirkimai

Administratorė viešiesiems pirkimams Zita Morkeliūnienė

Telefono Nr. 8 (347)  67 109, el. p.  vpirkimai@kedligonine.lt

Viešųjų  pirkimų taisyklės

(spauskite ant nuorodos)

Biudžetiniais metais numatomų pirkti perkančiosios organizacijos reikmėms reikalingų darbų, prekių ir paslaugų planai

(spauskite ant nuorodos)