Viešieji pirkimai

Administratorė viešiesiems pirkimams
Zita Morkeliūnienė
Telefonas: (8 347)  67 109
Elektroninis paštas: vpirkimai@kedligonine.lt
Planas
Viešųjų pirkimų taisyklės