Viešieji pirkimai

Administratorė viešiesiems pirkimams Zita Morkeliūnienė

Telefono Nr. 8 (347)  67 109, el. p.  vpirkimai@kedligonine.lt

Viešųjų  pirkimų taisyklės

(spauskite ant nuorodos)

Biudžetiniais metais numatomų pirkti perkančiosios organizacijos reikmėms reikalingų darbų, prekių ir paslaugų planai

(spauskite ant nuorodos)

Centralizuotų ir decentralizuotų viešųjų pirkimų vykdymo tvarkos taisyklės

(spauskite ant nuorodos)

Keisti šrifto dydį
Kontrastas