Tai VšĮ Kėdainių ligoninės padalinys, teikiantis specializuotas ambulatorines II  lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas, būtinąją ir skubią medicinos pagalbą, vykdantis ilgalaikę lėtinių ligų stebėseną (dispancerizaciją), profilaktinius sveikatos tikrinimus.

 

Skyrių sudaro:

-Registratūra.
-Gydytojų specialistų kabinetai.
-Diagnostiniai ir gydomųjų procedūrų kabinetai.

 

 

Pacientai gali registruotis pas gydytojus  specialistus konsultacijai tel nr:

     8-347-67090 

    8-347- 54447

 

 

Neprisiskambinus į registratūrą pateiktais telefono numeriais, jums perskambins registratūros darbuotojas ir užregistruos norimai konsultacijai pas specialistą.

 

 

Pacientai išankstiniam vizitui pas gydytoją specialistą gali registruotis per esveikata.lt portalo IPRS IS (https://www.esveikata.lt/ipr)

Išankstinė registracija per sistemą sergu.lt nutraukiama.

 

 

Skyriuje dirba gydytojai:

Laikinai einantis vedėjo pareigas

A. Indriuška

Endokrinologai

D. Daukšienė

D. Ražanskaitė-Virbickienė

V. Ramanauskienė

Kardiologai

R. Miliūnienė

J. Umbrasienė

Nefrologas

V. Balčiuvienė

J. Kurganaitė

Reumatologas

A. Juodeikė

Radiologai

S. Latožienė

N. Martynova

J. Vidikas

V. Ratkūnas

T. Bružas

N. Vanagaitė

A. Mačionė

Akušeriai-ginekologai

V. Černius

I. Bokočė

A. Pocevičienė

D. Sakalauskienė

Chirurgai

R. Randakevičius

A. Indriuška

A. Kleiva

A. Chmeliauskas

N. Čaponka

Dermatovenerologai

V. Gineitienė

V. Karelienė

Echoskopuotojai

A. Rybalčenkienė

V. Iržikevičienė

V. Jusevičiūtė

P. Šlepavičius

A. Jonavičius

Geriatras

R. Maselienė

Kraujagyslių chirurgas

N. Brazys

Endoskopuotojai

A. Indriuška

S. Paškevičiūtė

K. Mechonošina

P. Šlepavičius

Neurochirurgas

E. Gružas

Neurologai

R. Gabrinovičienė

D. Skrodenienė

J. Savickaitė

Oftalmologai

V. Gražienė

A. Mickevičienė

Ortopedai-traumatologai

R. Juodis

A. Hofmanas

A. Jonavičius

K. Beinaravičius

A. Pijadin

Otorinolaringologai

G. Sinkevičienė

J. Liutinskaitė

J. Nosalčiuk

F. Pauliukevičius

Psichiatras

A. Juodinis

Pulmonologai

M. Krištaponienė

I. Krikščikaitė

Urologai

E. Grabauskas

S. Stirbys

Vaikų ligų gydytoja

V. Lukošienė

Vaikų oftalmologai

K. Kruopaitė-Brazienė

Vaikų kardiologas

I. Andriuškevičienė

Vaikų neurologas

J. Vizbaraitė

Vaikų pulmonologai

V. Lukošienė

Vaikų otorinolaringologai

J. Liutinskaitė

F. Pauliukevičius

J. Navickienė

Vaikų ortopedai-traumatologai

R. Juodis

A. Jonavičius

A. Hofmanas

Vidaus ligų

A. Vidikienė

Fizinės medicinos ir reabilitacijos

G. Marozienė

R. Augienė

O. Pauliukevičius

 

Kreipiantis dėl konsultacijos pas gydytoją specialistą reikalinga turėti siuntimą, išrašytą šeimos gydytojo ar kito gydytojo specialisto.

Siuntimas nereikalingas:

-esant būtinajai medicinos pagalbai;
-dispancerizuotiems ligoniams, pas juos dispancerizavusį gydytoją specialistą;
-pas gydytoją dermatovenerologą;
-pacientui sumokėjus už konsultaciją, neturint siuntimo.

Asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos nemokamai dirbantiems asmenims, apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu, valstybės draustiems asmenims, asmenims, kurie patys apsidraudę sveikatos draudimu.

Būtinoji medicinos pagalba, kai asmens gyvybei gresia pavojus, visiems LR piliečiams suteikiama be siuntimo ir nemokamai.

Europos Sąjungos piliečiams, suteikus būtinąją pagalbą, yra prašomi ES draustumą įrodantys dokumentai. Jų nepateikus, piliečiai už suteiktą medicininę pagalbą privalo susimokėti.

Ne Europos Sąjungos piliečiams visa suteikta medicininė pagalba ( būtinoji ir ne būtinoji) yra mokama.

Registracija pas gydytojus specialistus vykdoma pagal ligoninės direktoriaus patvirtintą REGISTRACIJOS PAS GYDYTOJUS SPECIALISTUS TVARKOS APRAŠĄ (čia).