Duomenų tvarkymas

Duomenų apsaugos pareigūnas

El. paštas – duomenuapsauga@kedligonine.lt

 

Viešosios įstaigos Kėdainių ligoninės asmens duomenų tvarkymo taisyklės rasite (čia).

Viešosios įstaigos Kėdainių ligoninės duomenų subjekto teisių įgyvendinimo taisyklės rasite (čia).

Subjektų prašymų leisti susipažinti su duomenimis forma (čia).