Duomenų tvarkymas

Viešosios įstaigos Kėdainių ligoninės asmens duomenų tvarkymo taisyklės rasite (čia).

 

Viešosios įstaigos Kėdainių ligoninės duomenų subjekto teisių įgyvendinimo taisyklės rasite (čia).

 

Subjektų prašymų leisti susipažinti su duomenimis forma (čia).

 

Kreiptis el.p. administracija@kedligonine.lt