Duomenų tvarkymas

Viešosios įstaigos Kėdainių ligoninės asmens duomenų tvarkymo taisyklės rasite (čia).

 

Viešosios įstaigos Kėdainių ligoninės duomenų subjekto teisių įgyvendinimo taisyklės rasite (čia).

 

Subjektų prašymų leisti susipažinti su duomenimis forma (čia).

 

Svarbi informacija, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją, apie asmenis, pakliūnančius į saugos kamerų vaizdo stebėjimo lauką (čia).

 

Kreiptis el.p. administracija@kedligonine.lt