EN RU
programos (Facebook Post) - 3

Medicininė reabilitacija – tai kompleksinis medicininių reabilitacijos metodų taikymas, siekiant atkurti sutrikusias paciento biopsichosocialines funkcijas arba, esant negrįžtamiems organizmo pakitimams, jas kompensuoti, arba palaikyti pasiektą paciento biopsichosocialinio funkcinio pajėgumo lygį.
Biopsichosocialines funkcijas apibūdina žmogaus gebėjimas orientuotis, judėti, apsitarnauti, keistis informacija, bendrauti, dirbti. Šių funkcijų sutrikimas nustatomas įvairiomis metodikomis.
VšĮ Kėdainių ligoninėje teikiamos pradinės ir ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslaugos – medicininės reabilitacijos paslaugos ambulatoriškai ir stacionare gydomiems pacientams, siekiant palaikyti jų fizinį pajėgumą, atkurti gebėjimus atlikti kasdienės veiklos veiksmus, skatinti socialinį savarankiškumą, mokyti ligų komplikacijų profilaktikos.

Pagrindinis mūsų tikslas – teikiant kompleksinės reabilitacijos paslaugas asmenims po įvairių ligų ar traumų, padėti siekti geresnės gyvenimo kokybės:

  •  sutrumpinti gydymo trukmę, pagreitinti pasveikimą ir darbingumo sugrąžinimą;
  • saugoti ir stiprinti sveikatą.

Reabilitacijos požiūris į žmogų yra holistinis – reabilituojamas ne organas, organų sistema, bet sergantis žmogus.
Reabilitaciją vykdo darni ir kompetetinga specialistų komanda – fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojai, kineziterapeutai, ergoterapeutai, medicinos psichologas, bendrosios praktikos slaugytojos, gydomojo masažo specialistai, socialinis darbuotojas, klinikinis logopedas.
Medicininės reabilitacijos metodai – kineziterapija salėje ir vandenyje, ergoterapija, fizioterapija, klinikinio logopedo paslauga, psichologinė ir socialinė pagalba, gydomasis masažas, atliekamas ortopedinių ir techninės pagalbos priemonių parinkimas, paciento ir (ar) jo artimųjų mokymas.
Reabilitacijos programa tiek suaugusiems, tiek vaikams pradedama taikyti nuo pat susirgimo ar traumos pradžios, ūminiu bei poūmiu ligos ar traumos laikotarpiu kartu su kitų specialistų paskirtu gydymu, vaistais, o kai kuriais atvejais ir kaip alternatyvus bei papildomas nemedikamentinis gydymas.
VšĮ Kėdainių ligoninėje teikiama Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos (VRSAR) paslauga – tai asmens sveikatos priežiūros paslauga, užtikrinanti ankstyvą vaikų raidos sutrikimų išaiškinimą, ankstyvą kompleksinę pagalbą vaikams su raidos sutrikimais jų tėvams/globėjams. Tokiu būdu vykdoma šių sutrikimų ir vaikų invalidumo prevencija, sutrikusios raidos vaikų kompleksinė reabilitacija bei jų integracija į visuomenę ir švietimo sistemą. Šios paslaugos teikiamos ankstyvojo amžiaus vaikams(iki 4-7 metų), turintiems psichologinės, motorinės ir socialinės raidos sutrikimų ir jų rizikos faktorių, bei šių vaikų tėvams (globėjams).

Reabilitacijos sėkmė priklauso nuo profesionalų komandos darbo, bet lygiai tiek pat – nuo pačio paciento dedamų pastangų, noro siekti rezultato, todėl svarbu reabilitacijos metu glaudžiai bendradarbiauti su specialistais.

Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyrius, L.e.p. vedėjas Povilas Valentukonis, skyriaus tel. nr. pasiteiravimui – 0 347 67088