Darbo taryba

Darbo tarybos pirmininkas – Tadas Rupša

Darbo tarybos pirmininko pavaduotojas – Artūras Indriuška

Darbo tarybos sekretorė – Dalė Latušenkienė

Darbo tarybos nariai: Alfredas Hofmanas, Arvydas Kleiva, Audrius Juodinis, Danutė Adomėnienė, Evaldas Grabauskas, Raimonda Augienė.

Darbo tarybos elektroninis paštas:  kedligdt@gmail.com