Darbo taryba

Darbo tarybos pirmininkas – Artūras Indriuška

Darbo tarybos pirmininko pavaduotoja – Rimantė Hofmanienė

Darbo tarybos sekretorė – Ligita Mockutė

Darbo tarybos nariai: Alfredas Hofmanas, Arvydas Kleiva, Kristina Šlepavičienė, Dalė Latušenkienė, Raimonda Augienė, Alma Kaupienė.  

Pasiūlymus ir pageidavimus darbuotojai gali siųsti el. p. kedligdt@gmail.com

Arba rašyti į stacionarią pašto dėžutę, kurią galima rasti prie ligoninės susirinkimų salės.