EN RU

Už Ligoninės teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, jei jos neatitinka būtinosios medicinos pagalbos kriterijų, pacientai moka šiais atvejais:

  1. Pacientas (draudžiamasis), kuris nėra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu.
  2. Pacientas, atvykęs iš Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės šalių (Norvegija, Lichtenšteinas ir Islandija), Šveicarijos Konfederacijos, Jungtinės Karalystės, taip pat ir Lietuvos Respublikos pilietis, gyvenantis kitoje ES šalyje kuris nepateikia Europos sveikatos draudimo kortelės ar sertifikato.
  3. Pacientas, neturėdamas LNSS asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojo siuntimo (jei teisės aktuose nėra numatyta papildomų sąlygų), savo iniciatyva kreipiasi dėl stacionarinės ar specializuotos ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos (konsultacijos, stacionarinio gydymo, procedūros, tyrimo ir pan.) suteikimo į jo pasirinktą LNSS asmens sveikatos priežiūros įstaigą.
  4. Pacientas, teikiant jam iš PSDF biudžeto lėšų apmokamas paslaugas ir leidus gydančiajam gydytojui, pageidauja gauti papildomas, t. y. Pagrindinei ligai diagnozuoti ar gydyti nebūtinas paslaugas, medžiagas, tyrimus, medikamentus, medicinos pagalbos priemones, procedūras.
  5. Pacientas pasirenka brangiau kainuojančias asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Prie brangiau kainuojančių asmens sveikatos priežiūros paslaugų priskiriami atvejai, kai pacientus savo iniciatyva, leidus gydančiam gydytojui, pasirenka brangiau kainuojančias paslaugas, medžiagas, tyrimus, vaistus, medicinos pagalbos priemones, procedūras. Šiuo atveju pacientas apmoka pasirinktų paslaugų, medžiagų, tyrimų, vaistų, medicinos pagalbos priemonių, procedūrų kainų ir nemokamų paslaugų, medžiagų, tyrimų, vaistų, medicinos pagalbos priemonių, procedūrų kainų skirtumą. Prie šių paslaugų negali būti priskiriamos paslaugos, kurioms pacientui nesuteikiama pasirinkimo alternatyva (negalima pasirinkti tarp nemokamos ir brangiu kainuojančios paslaugos).
  6. Pacientas nori gauti paslaugą ne eilės tvarka, o Ligoninė turi galimybes suteikti daugiau paslaugų, nei numatyta sutartyje su teritorine ligonių kasa.

Mokamų paslaugų teikimo tvarka

Mokamų paslaugų kainos:

Jei internetiniame puslapyje nurodyta tyrimo kaina nesutampa su Ligoninės kasoje nurodoma kaina, prašome vadovautis kasoje nurodyta kaina.

Norėdami gauti informaciją apie ligoninėje teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, jų kainas ir galimybes jomis pasinaudoti juridiniai ir fiziniai asmenys gali raštu arba žodžiu kreiptis į ligoninės administraciją tel.  0 347 67107, skyrių vadovus bei gydančius gydytojus.

Jums reikia pas gydytoją, o registratūros telefonas užimtas? Atsiprašome, supraskime vieni kitus, pabandykite registruotis internetu.