Siekdami užtikrinti prieinamas slaugos paslaugas gyventojams, palengvinti šeimos gydytojų darbą, bei sutrumpinti eiles, norint patekti į VšĮ Kėdainių ligoninės palaikomojo gydymo ir slaugos skyrių, įdiegta registracija elektroniniu būdu.

Prašome registruoti pacientus stacionarinėms slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugoms bei paliatyviajai slaugai su gydytojo siuntimu el. paštu:
reg.slauga@kedligonine.lt
Elektroniniame pašte, prašome nurodyti:
1. Paciento vardą, pavardę;
2. gimimo datą;
3. ligos kodą, pagal TLK;
4. kontaktinį tel. nr.
Pateikti Jūsų duomenys bus iškart įtraukti į bendrą laukiančiųjų eilę.
Atsiradus galimybei teikti slaugos paslaugas, pacientai bus informuoti, todėl prašome nurodyti tikslius kontaktinius duomenis.