Pacientų dėmesiui,

Gruodžio 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. lapkričio 26 d. įsakymas Nr. V-2681. Gyventojas, pasiskiepijęs viena iš Covid-19 ligos vakcinų, praėjus 120 dienų po pilnos vakcinacijos, gali atlikti greitąjį serologinį (antikūnų) tyrimą vieną kartą nemokamai. Nuo gruodžio 6 d. Kėdainių ligoninė nemokamai atliks greituosius serologinius tyrimus vadovaujantis aukščiau nurodytu įsakymu. Dėl nemokamo tyrimo prašome kreiptis į Kėdainių ligoninės laboratoriją.

Informacija apie infekcinį (Covid-19) skyrių:

Į I aukštą kreiptis tel. nr. 8 643 13464 darbo dienomis nuo 12 – 14 val.

Poilsio ir švenčių dienomis 8 347 67112

Į II aukštą kreiptis nuo 12 – 14 val. tel. nr. 8 682 52386, 8 347 67123

Savaitgaliais dirba tik vienas budintis gydytojas, todėl prašome informacijos teirautis budinčios slaugytojos!

Skelbimas dėl turto nuomos

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KĖDAINIŲ LIGONINĖS PATIKĖJIMO TEISE PAGAL TURTO PATIKĖJIMO SUTARTIS VALDOMŲ PATALPŲ NUOMOS KONKURSO SĄLYGOS

Viešoji įstaiga Kėdainių ligoninė, įstaigos kodas 191045561, esanti Budrio g. 5, Kėdainiuose, išnuomoja konkurso būdu:

Bendrojo ploto patalpas (indeksai 1-23 – 1-31 pastate, plane pažymėtame 2D2p, unikalus numeris 5396-6000-7021, Kėdainių m., Budrio g. 5, vaistinės veiklai vykdyti. Patalpų plotas 71,93 kv. m.; pradinė 1 kv. m. patalpos nuomos kaina – 63,64 Eur per mėn., nuomos laikotarpis – 10 (dešimt) metų, papildomai kas mėnesį mokant už komunalines paslaugas. Patalpų nuomos pradžia – 2021-12-01.

Negyvenamųjų patalpų nuomos konkurso dalyviai, norintys dalyvauti turto nuomos konkurse, arba jų atstovai, pasiūlymus pateikia užklijuotame voke iki 2021 m. lapkričio 19 d. 10.00 val., adresu Budrio g. 5, Kėdainiai 403 kab., Zitai Morkeliūnienei. Kartu su voku pateikiamas banko išduotas kvitas, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į Nuomotojo skelbime nurodytą banko sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui, su nurodyta paskirtimi ,,Turto nuomos konkursui”. Kėdainių ligoninės rekvizitai: įmonės kodas 191045561, sąskaita LT894010041900040018, AB Luminor bankas. Pradinis įnašas bus įskaitomas į nuomos kainą. Nelaimėjusiems konkurso šis pradinis įnašas bus grąžintas.

Ant voko turi būti užrašyta ,,Turto nuomos konkursui”. Negyvenamųjų patalpų nuoma, Kėdainiai, Budrio g. 5. Neatplėšti iki 2021 m. lapkričio 19 d. 10.00 val. Voke turi būti pateikta:

  1. Paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė ir gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas (fiziniams asmenims), arba asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas, steigimo dokumentų kopijos, telefono numeris, elektroninio pašto adresas (juridiniams asmenis), pasiūlymas, kuriame nurodomas siūlomas konkretus nuompinigių dydis eurais per mėnesį už visą nuomojamą turtą, konkurso dalyvio sąskaitos, į kurią reikia pervesti grąžinamą pradinį įnašą, rekvizitai;

  2. nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui konkurse atstovauja įgaliotas asmuo;

  3. paaiškinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą/ dokumentai, patvirtinantys, kad konkurso dalyvio veikla atitinka viešo turto nuomos konkurso sąlygose nustatyto pobūdžio veiklą.

Dokumentai turi būti pasirašyti įmonės vadovo ar jo įgalioto atstovo.

Nuomojamas patalpas galima apžiūrėti iki 2021 m. lapkričio 17 d. nuo 9.00 iki 12.00 val.

Konkursas laikomas įvykusiu, jeigu jame dalyvauja nors vienas Konkurso dalyvis. Jeigu dalyvauti patalpų nuomos Konkurse neužsiregistravo nė vienas dalyvis, Konkursas laikomas neįvykusiu.
Papildoma informacija apie išnuomojamą turtą teikiama adresu Budrio g. 5, Kėdainiai, tel. (8 347) 67101, (8 347) 67109, el. paštu: vpirkimai@kedligonine.lt

Ligoninės operacinėje jau mėnesį dirba patalpas dezinfekuojantis robotas

Šį rudenį VšĮ Kėdainių ligoninė aprūpinta kasdieniniam patalpų valymui skirtu dezinfekciniu robotu. Lengvai valdomas „UVD Robot“ jau mėnesį dezinfekuoja ligoninės operacinės patalpas. Jis valdomas žmogaus, o patalpoje dirba vienas, nes veikia ultravioletinės šviesos pagalba. Prietaisas gerai užkerta kelią infekcinėms ligoms, virusams ir bakterijoms. Danijos kapitalo bendrovės „Blue Ocean Robotics“ sukurtas robotas naudoja ultravioletinę šviesą, o ne chemines dezinfekcines priemones. Roboto atsiradimas tai Europos Komisijos pagalba ligoninėms kovoje su koronaviruso plitimu.

Plačiau apie prietaisą ir jo darbą Kėdainių ligoninėje rajono ir šalies žiniasklaidoje:

https://rinkosaikste.lt/kedainiu-ligonine-turi-nauja-darbuotoja-operacines-dezinfekuoja-robotas/

https://www.lrt.lt/naujienos/sveikata/682/1525335/kedainiu-ligonine-turi-nauja-darbuotoja-operacines-dezinfekuoja-robotas

https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/kedainiu-ligonine-turi-nauja-darbuotoja-operacines-dezinfekuoja-robotas-56-1584740

https://valandos.lt/kedainiu-ligonine-turi-nauja-darbuotoja-operacines-dezinfekuoja-robotas

                           

Keliaujančių dėmesiui!

Vykstant į kai kurias šalis pakanka RAT (greitasis Covid antigeno testas) tyrimo. Tyrimas atliekamas VšĮ Kėdainių ligoninės laboratorijoje nuo 7:00 val. iki 12:00 val. Tyrimo kaina 10,00 Eur.

Nuo 2021 m. rugpjūčio 28 d. atidarytas 20 lovų Covid-19 skyrius po truputi pildosi. Šiuo metu gydoma 17 ligonių: 1 reanimacijos, 13 aktyviam gydyme ir 3 ligoniai palaikomojo gydymo, kuriems dar reikalinga izoliacija iki 20 dienų. Iš 17 ligonių 5 paskiepyti, visi turi gretutinių ligų arba būklių dėl kurių nesusiformuoja pilnavertis imunitetas. 3 iš 5 paskiepytų reikalingas deguonis kurio poreikis žymiai mažesnis nei tas kuris, skiriamas neskiepytiems pacientams. Šiuo metu planinė pagalba dar neribojama, tačiau didinant lovų skaičių, ima nerimas, kad ją teks riboti. Ko labai nesinorėtų, įvertinus tai, kad jau per praėjusį karantiną kitiems pacientams paslaugos buvo ribojamos ir žymiai padaugėjo pacientų su užleistomis ligomis. Kviečiame stabdyti infekcijos plitimą Kėdainių bendruomenėje skiepijantis.

Direktoriaus pavaduotoja medicinai,

laikinai einanti direktoriaus pareigas

Rita Kuodienė

Svarbi informacija dėl pacientų lankymo

Nuo 2021 m. rugpjūčio 28 d. atidarius Covid 19 skyrių terapinio ir slaugos korpuse, pacientų lankymas bus neleidžiamas dėl infekcijos srautų valdymo. Išskyrus terminalinės būklės pacientus. Dėl terminalinės būklės pacientų lankymo derintis su gydančiu ar budinčiu gydytoju. Pasikeitus situacijai, bus pateikta papildoma informacija.
Atsiprašome už nepatogumus.

KEIČIASI PACIENTŲ LANKYMO TVARKA NUO 2021-06-11

Sveikiname su tarptautine slaugytojų diena!