Viešosios įstaigos Kėdainių ligoninės asmens duomenų tvarkymo taisyklės

(spauskite ant nuorodos)

 

Viešosios įstaigos Kėdainių ligoninės duomenų subjekto teisių įgyvendinimo taisyklės 

(spauskite ant nuorodos)

 

Subjektų prašymų leisti susipažinti su duomenimis forma

(spauskite ant nuorodos)

 

Svarbi informacija, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją, apie asmenis, pakliūnančius į saugos kamerų vaizdo stebėjimo lauką

(spauskite ant nuorodos)

 

Kreiptis el.p. administracija@kedligonine.lt