Padėka labdaros ir paramos fondui „Teen Challenge”

 

 

Kėdainių ligoninė reiškia nuoširdžią padėką labdaros ir paramos fondui

„Teen Challenge” už ligoninei padovanotas lovas ir medicininę įrangą.