Geriatrijos dienos stacionare teikiamos konsultacijos vyresniems nei 60 m. pacientams, kurių metu gydytojas įvertina paciento fizinę sveikatą, funkcinį savarankiškumą, protinę veiklą ir emocinę būseną, padės išspręsti paciento problemas, kilusias dėl daugybinės patologijos, negalios, socialinių ir psichologinių veiksnių, sudarys tyrimo, gydymo, priežiūros, maitinimosi, reabilitacijos ir slaugos planą.

Norintys patekti į Geriatrijos dienos stacionarą, turi turėti gydytojo (šeimos gydytojo ar gydytojo specialisto) siuntimą. Yra užpildoma F 027/a „Medicinos dokumentų išrašas/siuntimas”. Šeimos gydytojai dėl siuntimo gali pasitarti su Geriatrijos dienos stacionaro gydytoja Virginija Pavoliene, telefonas: + 370 658 21469.

Pacientams dienos stacionaro paslaugos iki 15 dienų per metus bus apmokamos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšų. Gydymas trunka iki 4 val. per dieną, o esant būtinybei gali trukti iki 8 val. per dieną.

Geriatrijos dienos stacionare teikiamos paslaugos:

  • Išsamus (pilnas) geriatrinis ištyrimas: pažinimo funkcijų, emocinės būklės ir depresiškumo įvertinimas, mitybos būklės įvertinimas, funkcinės būklės / mobilumo bei pusiausvyros, eisenos ir raumenų jėgos įvertinimas, kasdienės veiklos, funkcinio savarankiškumo ir gyvenamosios aplinkos vertinimas, socialinės būklės ir aplinkos vertinimas;
  • Gydomosios paslaugos: kineziterapija, ergoterapija, fizioterapija, gerinant paciento judėjimo funkciją, atmintį ir koordinaciją, mažinant stresą ir gerinant emocinę būklę, mažinant skausmą; vaistų suleidimas į veną (lašinės infuzijos) ir paciento stebėsena po vaistų suleidimo. Parengiamos rekomendacijos dėl ambulatorinio gydymo pacientui ir (ar) jo šeimos nariams / atstovams.
  • Paciento ištyrimas prieš operaciją;
  • Socialinių įgūdžių formavimas;
  • Paciento ugdymas siekiant:

– formuoti sveikos mitybos ir kasdienio fizinio aktyvumo įgūdžius;
– keisti neatsargią elgseną ir prisitaikyti prie namų aplinkos, kad būtų išvengiama griuvimų;
sveiko miego įgūdžių formavimas.

Pacientai į Geriatrijos dienos stacionarą registruojami VšĮ Kėdainių ligoninės registratūros telefonais: +370 347 67090 ir +370 370 54447.

Atvykdamas į Geriatrijos dienos stacionarą PACIENTAS turi turėti visus tuo metu vartojamus vaistus.