Iki 2014 metų vasario mėn. bus rekonstruota ir renovuota stacionarines sveikatos priežiūros paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams teikiančios ligoninės statinio išorė ir inžineriniai tinklai. Atlikti darbai VšĮ Kėdainių ligoninei leis ne tik taupyti sunaudojamą energiją, bet ir pagerins pastato būklę ir jo vertę bei pastato estetinį vaizdą, prailgins pastato gyvavimo trukmę. Efektyvus energijos naudojimas įstaigai suteiks galimybę racionaliau organizuoti ligoninės veiklą ir didžią dalį savo disponuojamų resursų nukreipti į paslaugų kokybę, to pasekoje, bus sukurtos geros emocijos ir saugi aplinka ligoninės lankytojams, pacientams ir darbuotojams.

„Europos Sąjungoje daug dėmesio skiria darniam energetikos vystymuisi, skatina efektyvesnį energijos išteklių naudojimą ir taupymą. Efektyvus energijos panaudojimas Lietuvoje ženkliai atsilieka nuo išsivysčiusių ES valstybių narių. Priežastys – daug energijos suvartojančių įrenginių ir technologijų naudojimas bei prasta pastatų šiluminė izoliacija“, – informacija paimta iš Lietuvos – Šveicarijos bendradarbiavimo programos konkretaus projekto programos „Energiją tausojančių technologijų įdiegimas Lietuvos ligoninėse, teikiančiose paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams“.

„VšĮ Kėdainių ligoninės statinys, kuriame yra įkurta stacionarines sveikatos priežiūros paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams teikianti ligoninė, yra pastatytas 1966 metais. Statinio būklė yra bloga. Statinys nepasižymėjo aukštu energetiniu efektyvumu, nes tuo metinės senos statybos technologijos buvo taikomos labiau atsižvelgiant į kiekybinius rodiklius, o ne į kokybę. Be to, šie sovietinės santvarkos statyti statiniai yra neatsparūs ir nepatvarūs eksploatavimui. Jie naudoja daug šilumos energijos, nes patiriami dideli energijos nuostoliai palaikant tinkamą temperatūrą patalpose dėl prasto pastato šiluminės izoliacijos ir vėdinimo bei kondicionavimo sistemos, taip pat turi neefektyvias inžinerines sistemas. Šiomis identifikuotomis problemomis susiduria ir VšĮ Kėdainių ligoninė“, – sakė VšĮ Kėdainių ligoninės direktorius Stasys Skauminas.

VšĮ Kėdainių ligoninė pasirašė 2012 m. birželio 12 d. Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje, lėšomis finansuojamo projekto „Energiją tausojančių technologijų įdiegimas VšĮ Kėdainių ligoninė, teikiančioje sveikatos priežiūros paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams“ įgyvendinimo sutartį Nr. CH-7-SAM-01

Projekto tikslas – pagerinta sveikatos priežiūros paslaugų kokybė VšĮ Kėdainių ligoninėje, teikiančioje paslaugas nėščiajai, gimdyvei ir naujagimiui bei sumažinti aplinkos taršą

Projekte numatoma atlikti VšĮ Kėdainių ligoninės rekonstrukcijos darbus: apšiltinti lauko sienas (su cokoline dalimi) ir stogą (su stogo renovacija), rekonstruoti šildymo, ventiliavimo ir kondicionavimo sistemas bei renovuoti lauko šildymo tinklus.

Siekiamybė
Sutaupomas MWh/metus perskaičiavus norminiais metais 234 (lauko sienų (su cokoline dalimi) šiltinimas – 142; Stogo šiltinimas (su stogo renovacija) – 37; Šildymo sistemos rekonstravimas – 32; Lauko šilumos tinklų renovacija – 48)

Numatytos veiklos

Preliminarus kiekis

Lauko sienų (su cokoline dalimi) šiltinimas, m² apie 1185
Stogo šiltinimas (su stogo renovacija), m² apie 467
Šildymo sistemos rekonstravimas, m² apie 1203
Lauko šilumos tinklų renovacija, m² apie 540
Ventiliacijos ir kondicionavimo sistemos rekonstrukcija, m² apie 450
Techninio projekto parengimas, vnt. 1

Projekto vertė – 1 mln. 677 tūkst. 456,00 Lt. Projekto įgyvendinimui yra numatoma panaudoti virš 1 mln. 425 tūkst. 837,60 Lt tūkst. Lt Šveicarijos Konfederacijos skiriamų lėšų ir virš 251 tūkst. 618,40 Lt Lietuvos Respublikos skiriamų lėšų. Projektą planuojama įgyvendinti iki 2014 m. vasario 28 d.

Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programa padės 15-oje Lietuvos ligoninių atnaujinti infrastruktūrą ir įdiegs energiją tausojančias technologijas. Lietuvos ligoninėse bus padidintas energijos vartojimo efektyvumas ir prisidės prie aplinkos išsaugojimo.

Sveikatos apsaugos ministerija, yra dviejų Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos sveikatos sektoriuje įgyvendinamų programų tarpinė institucija, užtikrinanti, kad ES struktūrinių formų ir Šveicarijos parama nebūtų dubliuojama. Sveikatos apsaugos ministerija yra atsakinga už Programos įgyvendinimą, priežiūrą ir reikalingą kontrolės vykdymą bei kitas  funkcijas ,jai numatytas Programoje.

 

Daugiau informacijos galima teirautis:

Direktorius Stasys Skauminas

VšĮ „Kėdainių ligoninė“

Budrio g. 5, LT-57164 Kėdainiai

Tel. (8~347) 67101

El.paštas: Ema@kedainiai.omnitel.net