VšĮ Kėdainių ligoninė su Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligonine Kauno klinikomis yra sudariusi jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, kurioje numatyta bendromis abiejų šalių jėgomis įgyvendinti projektą „Vidurio ir vakarų Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimo, modernizuojant ir optimizuojant sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas“, pagal priemonės Nr. VP3-2.1-SAM-01-V-01-001 valstybės projektų sąrašą, patvirtintą Sveikatos apsaugos ministro 2009 m. liepos mėn. 24 d. įsakymu Nr.V-636.

Pagrindinis projekto tikslas ir uždavinys – sumažinti gyventojų sergamumą bei mirtingumą nuo širdies ir kraujagyslių ligų bei pagerinti šių ligų srities sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą.

Širdies ir kraujagyslių ligos (ŠKL) Lietuvoje sudaro daugiau negu pusę visų mirties priežasčių, apie vieną trečdalį neįgalumo, 15-20 proc. apsilankymų sveikatos priežiūros įstaigose ir 20 proc. visų gydytų stacionaruose ligonių. ŠKL pagrindinė gyventojų mirties priežastis yra viena opiausių socialinių, ekonominių bei sveikatos priežiūros problemų Lietuvoje, o ypatingai vidurio ir vakarų Lietuvos regionuose. Šiuose Lietuvos regionuose gydymo įstaigų infrastruktūra yra nesutvarkyta, trūksta medicininės įrangos, susidėvėjusios patalpos.

Kompleksiniam problemos sprendimui būtina optimizuoti teikiamos pagalbos apimtis, pagerinti prevencijos, teikiamų ankstyvos bei specializuotos diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybę. Tam pasiekti būtina aprūpinti gydymo įstaigas ne tik medicinine įranga, bet ir renovuoti ligoninių patalpas bei pritaikyti jas darbui su šiuolaikiška medicinine įranga.

Projektas apima visus asmens sveikatos priežiūros paslaugų lygius (šeimos gydytojai, II lygio paslaugas teikiančios įstaigos, universitetų ligoninės). Lėšos investuojamos į ligoninių infrastruktūrą –  medicininę įrangą bei patalpų pritaikymą ŠKL paslaugų teikimui.

Įgyvendinant šį projektą, VšĮ Kėdainių ligoninė jau yra įsigijusi naujos medicininės įrangos: reanimacinės lovos kartu su defibriliatoriumi ir gyvybinių funkcijų stebėjimo monitoriais (2 vnt), gyvybinių funkcijų stebėjimo monitorius (3 vnt), defibriliatorius (2 vnt.), dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatą (1 vnt.), veloergometrijos kompleksus (2 vnt.), III klasės echokardiografijos aparatus (2 vnt.), elektrokardiografas su kardiogramos perdavimo kompiuteriniais tinklais galimybes (2 vnt.), ilgalaikės EKG analizės įrenginį (1 vnt.) ir ilgalaikio EGK sekimo įrenginį (1 vnt.). Projekto vertė VšĮ Kėdainių ligoninėje 212 tūkst. eurų.

Įgyvendinus projektą, VšĮ Kėdainių ligoninėje pagerės širdies ir kraujagyslių ligų paslaugų kokybė bei prieinamumas.

Daugiau informacijos galima teirautis:

Direktorius Stasys Skauminas

VšĮ „Kėdainių ligoninė“

Budrio g. 5, LT-57164 Kėdainiai

Tel. (8~347) 67101

El. paštas: kl.sekretore@takas.lt