Kėdainių ligoninė reiškia nuoširdžią padėką labdaros ir paramos fondui

“Teen Challenge” už ligoninei padovanotas lovas ir medicininę įrangą.