Korupcijos prevencijai ir kontrolei Kėdainių ligoninėje skiriamas ypatingas dėmesys. 2014 m. balandžio 8 – 18 dienomis VšĮ Kėdainių ligoninė dalyvavo nevyriausybinės jaunimo organizacijos „Lietuvos medicinos studentų asociacijos“ bei „Transparency International“ Lietuvos skyriaus organizuotoje akcijoje „Geriausia padėka  gydytojui – Jūsų šypsena“, kurios tikslas – mažinti  korupcijos mastą gydymo įstaigoje ir didinti pacientų pasitikėjimą gydytojais.

Akcijos metu ligoninės konsultacinėje poliklinikoje bei skyriuose iškabinti plakatai, ant gydytojų kabinetų durų užklijuoti lipdukai „Norite atsidėkoti gydytojui? Pasakykite ačiū“, gydytojams bei pacientams dalintos skrajutės, kuriose teikiama informacija apie tai, jog kyšininkavimas griauna nuoširdžius paciento ir gydytojo tarpusavio santykius.

Korupcijos prevencijai Kėdainių ligoninėje skiriamas ypatingas dėmesys. Visi medicinos darbuotojai vykdo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos pradėtą korupcijos prevencijos programą, yra savo parašais patvirtinę VšĮ Kėdainių ligoninės elgesio kodeksą, kuriame numatyti bendrieji darbo principai, nuostatos, kuriomis medicinos darbuotojai turi vadovautis bendraudami su pacientais, kolegomis, institucijomis, taip pat kodekse numatytos ir gresiančios bausmės už etikos bei elgesio normų nepaisymą.

Ligoninės administracija jau ne kartą kreipėsi į pacientus ir jų artimuosius, ragindama atsisakyti kyšio davimo medikams, nes tai yra įstatymo pažeidimas, be to, žemina medikų garbę ir orumą, sudaro sąlygas korupciniams veiksmams plisti ligoninėje. „Akcentuojame, jog geriausia padėka mums – pagarbus jūsų elgesys, nuoširdi šypsena bei geras žodis“ – pabrėžia Kėdainių ligoninės direktorius Stasys Skauminas.

Visi pacientai yra kviečiami atsakyti į anoniminės anketos klausimus apie korupcijos atvejus bei jų prevencijos galimybes Kėdainių ligonėje internetu http://apklausa.lt/f/korupcijos-atvejai-bei-ju-prevencijos-galimybes-kedainiu-ligonineje-7xt6mch/answers/new.fullpage,  artimiausiu metu bus sudarytos sąlygos šią anketą užpildyti ir raštu. Dar kartą primename, jog pastebėję ligoninėje korupcijos apraiškų, galite kreiptis ir apie tai pranešti ligoninės administracijai arba skambinti visą parą veikiančiu STT „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 3333, elektroniniu paštu pranesk@stt.lt.