2011 m. lapkričio 10 d.

Baigtas įgyvendinti Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamas projektas „Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas VšĮ Kėdainių ligoninėje“

 

VšĮ Kėdainių ligoninė įgyvendino Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą „Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas VšĮ Kėdainių ligoninėje“ pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.1-SAM-10-V priemonę „Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas“. Bendra projekto vertė: 4.681.992,00 Lt. Projektas pradėtas įgyvendinti 2009 m. gruodžio 29 d., projekto pabaiga – 2011 m. spalio 31 d.

Bendrasis projekto tikslas – pagerinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą pacientams, gaunantiems asmens sveikatos priežiūros paslaugas VšĮ Kėdainių ligoninėje.

Projekto įgyvendinimo metu rekonstruotos VšĮ Kėdainių ligoninės poliklinikinių konsultacijų skyriaus patalpos, esančios Budrio g. 5, Kėdainiuose: rekonstruota apie 1441 kv. m. ploto ligoninės patalpų, išsidėsčiusių per du pastato aukštus. Taip pat įsigytas naujas greitosios pagalbos automobilis, atnaujinta medicininė įranga, skirta VšĮ Kėdainių ligoninės antrinio lygio ambulatorinių (dviejų darbo vietų stacionarus rentgeno aparatas, videogastroskopas bei rentgeno aparatų skaitmenizavimo, vaizdų, apdorojimo, perdavimo ir archyvavimo sistema), ambulatorinės reabilitacijos (elektroterapijos aparatas, magnetoterapijos aparatas, fango parafino šildytuvas, masažo kušetės ir kt.), palaikomojo gydymo ir slaugos (hematologinis analizatorius, infuzomatas, paciento monitoravimo įranga, dezinfekcijos kamera, mobilios lovos ir kt.), dienos chirurgijos (laringoskopų rinkinys, operacinis stalas, dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatai, artroskopinė įranga ir kt.), priėmimo–skubios pagalbos (defibriliatorius, elektrokardiogramas, deguonies tiekimo įranga, echoskopas ir kt.) padaliniams.

Įgyvendinto projekto rezultatų dėka, įstaiga galės teikti gyventojams geresnės kokybės, labiau prieinamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, pagerės paslaugų teikimo higienos sąlygos ir įstaigos įvaizdis, pakils gyventojų pasitikėjimas ja, bus sudarytos prielaidos pacientų skaičiaus augimui.