Informuojame, kad dėl darbo organizacijos pasikeitimų karantino metu, laikinai 2-3 dienas gali būti sutrikimų prisiskambinant konsultacijų poliklinikos gydytojams specialistams, anksčiau nurodytais telefono numeriais. Kai kurie telefono numeriai gali keistis. Naujas telefonų sąrašas bus paskelbtas vėliau.

Gydytojai specialistai ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas ( konsultacijas) teikia nuotoliniu būdu. Planinės konsultacijos neteikiamos ir atidedamos iki karantino laikotarpio pabaigos. Pirmines konsultacijas dėl būtinosios pagalbos organizuoja šeimos gydytojas, kuris suderinęs su gydytoju specialistu nuotolinės ar tiesioginės  konsultacijos būtinumą, išduoda elektroninį siuntimą.